کروز

از جانب53,000,000تومان

Princess

4

کتاب کروز

نام کروز صندلی های موجود تاریخ خروج مدت زمان
Princess 5 Every Monday 6 days
نام نوع کابین قیمت کابین عدد حداکثر بزرگسالان حداکثر کودکان
nomal 7,000,000 تومان 5 2 2
Convenient 5,000,000 تومان 7 5 7
Spa Cabins 20,000,000 تومان 4 3 4

اطلاعات رزرو

Name قیمت Persons مقدار جمع

موارد اضافی

Please select the extra items you wish to be included with your car using the controls you see below.

آیتم قیمت به شخص مقدار
Health Care
350 تومان No
Buffet
350 تومان Yes1

خلاصه

رزرو 0 تومان
موارد اضافی 0 تومان
جمع 0 تومان

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Note is required.
متشکرم. رزرو شما دریافت کرده است و شماره رزرو است

شما نیز دوست خواهید بود