کروز

از جانب90,000,000تومان

Istanbul (Sale Off 30%)

2

Cabin Types

کتاب کروز

نام کروز صندلی های موجود تاریخ خروج مدت زمان
Istanbul 10 Every Monday 6 days
نام نوع کابین قیمت کابین عدد حداکثر بزرگسالان حداکثر کودکان
Luxury 20,000,000 تومان 6 3 3

اطلاعات رزرو

Name قیمت Persons مقدار جمع

خلاصه

رزرو 0 تومان
موارد اضافی 0 تومان
Discount 30%
جمع 0 تومان

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Note is required.
متشکرم. رزرو شما دریافت کرده است و شماره رزرو است

شما نیز دوست خواهید بود