اجاره اتومبیل

از جانب30,000,000تومان

Innova G

 • Automatic
 • 5 People
 • Automatic
 • Air Conditioned
 • 6 Package
 • Auto mobile
 • Unlimited Miles
 • At Airport
 • Football
 • Phone
 • Television
 • Radio

کتاب ماشین

نام خودرو قیمت هر روز ماشین های موجود حداکثر مردم
Innova G 30,000,000 تومان 7 6

اطلاعات رزرو

Name قیمت Days مقدار جمع

خلاصه

رزرو 0 تومان
موارد اضافی 0 تومان
جمع 0 تومان

Customer Information

*
First Name is required.
*
Last Name is required.
*
Number Phone is required.
*
Address is required.
Note is required.
متشکرم. رزرو شما دریافت کرده است و شماره رزرو است

شما نیز دوست خواهید بود