دهکده رنگین کمانی تایچونگ در تایوان1355277_731 دهکده رنگین کمانی تایچونگ در تایوان
در گوشه‌ای از شهر بزرگ تایچونگ در تایوان روستایی قرار داد که در دهه ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ برای اسکان موقت سربازان ناسیونالیست ساخته، اما در نهایت یک سکونتگاه دائمی شد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.