جنگل زیبای ساگانو در کیوتو که باید ببینید و بشنوید1377009_514 جنگل زیبای ساگانو در کیوتو که باید ببینید و بشنوید
جنگل بامبوی ساگانو در شمال غربی کیوتو در ژاپن قرار داشته و ۱۶ کیلومتر مربع مساحت دارد.

دیدگاه خود را به ما بگویید.