ارزان ترن و گران ترین بلیت پروازهای خارجی1496_171 ارزان ترن و گران ترین بلیت پروازهای خارجی

به گزارش سفر، به گزارش سفر،  نرخ ارزان ترن و گران ترین بلیت های چند کشور خارجی که از مقصدهای پرطرفدار گردشگران ایرانی است به این ترتیب است:

تهران- استانبول

ارزان ترین
رفت و برگشت
قیمت کل: ۸,۰۳۰,۰۰۰ریال
مدت هر پرواز ۳ ساعت و ۵ دقیقه
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای ماهان ایر
تاریخ رفت ۱۴ دی

گران ترین

رفت و برگشت
قیمت کل: ۱۲,۵۴۰,۰۰۰ ریال
مدت پرواز رفت ۴ ساعت و ۴۰ دقیقه و پرواز برگشت ۲ ساعت و ۱۰ دقیقه
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای ترکیش ایرلاین
تاریخ رفت ۱۴ دی

تهران – لندن

ارزان ترین
رفت و برگشت
قیمت کل: ۲۸,۱۱۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۷ ساعت و ۱۰ دقیقه (توقف درمونیخ)و پرواز برگشت ۶ ساعت (توقف درفرانکفورت)
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای لوفتهانزا
تاریخ رفت ۱۴ دی

گران ترین

رفت و برگشت
قیمت کل: ۳۳,۳۷۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۹ ساعت ( دو توقف در رم و آمستردام)و پرواز برگشت ۶ ساعت و ۲۵ دقیقه (توقف درآمستردام)
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای kim
تاریخ رفت ۱۴ دی

تهران – بانکوک

ارزان ترین
رفت و برگشت
قیمت کل: ۱۶,۴۲۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه و پرواز برگشت ۷ ساعت و ۵۵ دقیقه
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای ماهان ایر
تاریخ رفت ۱۴ دی

گران ترین

رفت و برگشت

قیمت کل: ۲۶,۳۹۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۸ ساعت و ۲۵دقیقه و پرواز برگشت ۹ ساعت
کلاس پرواز اکونومی( هر دو پرواز در ابوظبی توقف دارد)
پرواز با هواپیمای الاتحاد
تاریخ رفت ۱۴ دی

تهران- مسکو

ارزان ترین
رفت و برگشت
قیمت کل: ۸,۵۵۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۴ ساعت و ۳۵ دقیقه و پرواز برگشت ۴ ساعت و ۱۰ دقیقه( هر دو پرواز در باکو توقف دارد)
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای آذربایجان ایرلاین
تاریخ رفت ۱۴ دی

گران ترین
رفت و برگشت
قیمت کل: ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۶ ساعت و ۳۰ دقیقه و پرواز برگشت ۶ ساعت و ۱۵ دقیقه( هر دو پرواز در استانبول توقف دارد)
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای ترکیش ایرلاین
تاریخ رفت ۱۴ دی

تهران – پکن

ارزان ترین
رفت و برگشت
قیمت کل: ۱۸,۲۲۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۶ ساعت و ۵۰ دقیقه و پرواز برگشت ۸ ساعت و ۳۰ دقیقه
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای ماهان ایر
تاریخ رفت ۱۴ دی

گران ترین

رفت و برگشت
قیمت کل: ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ریال
مدت پرواز رفت ۸ ساعت ۱۰ دقیقه و پرواز برگشت ۹ ساعت و ۲۵ دقیقه
کلاس پرواز اکونومی
پرواز با هواپیمای ایران ایر
تاریخ رفت ۱۴ دی

انتهای پیام/

دیدگاه خود را به ما بگویید.